СУ „Йордан Йовков“ в подкрепа на кампанията „Стара хартия за нова книга“

Любов към знанието и отговорно отношение към природата са сред основните приоритети на учениците и учителите от СУ „Йордан Йовков“. В края на учебната година възпитаниците на училището почистиха своите класни стаи, а събраните хартиени отпадъци те решиха да предадат по време на националната екоинициатива „Стара хартия за нова книга“ и да обогатят личните си библиотеки с нови книги. Идеята им бе подкрепена от преподавателите и служителите в училището, които предоставиха на учениците събраната при почистването на хранилища и административни помещения стара и ненужна хартия. 

Обединени около идеята, че е важно всяко дете още от ранна възраст да се научи да полага грижи за природата, да събира разделно отпадъците и да има специално отношение към книгата и четенето, учениците от СУ „Йордан Йовков“ ще подкрепят каузата за една по-чиста планета и четящи деца.

Сподели: