МОСВ дава начало на своята програма “Политики за младежта в сферата на околната среда”

Считано от днес директор на РИОСВ – Русе е инж. Цонка Христова

Считано от днес,  17 ноември 2022 г., директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе (РИОСВ-Русе) е инж. Цонка Христова.

В рамките на месец, директорите на екоинспекциите в Русе и Велико Търново изпълняваха ръководни функции на принципа на временна ротация, с цел обмяна на опит и добри практики в прилагането на екологичното законодателство. 

сн. Архив

Сподели: