дг радост

Събарят старата детска градина „Радост“ в центъра на Русе

Стартираха дейностите по премахване на сградите на съществуващата сграда на филиала на ДГ „Радост“ в Русе. След разчистване на терена ще се започнат строително-монтажните работи за реализация на обект „Изграждане на нова детска градина в кв. 103, Централна градска част, гр. Русе, 63427.2.436, УПИ-436-за детска градина, кв. 103, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Дондуков-Корсаков“ № 3“. Това споделя кметът на Община Русе Пенчо Милков в седмичния отчет за стореното от служителите в ресор „Строителство и устройство на територията“.

Приключи ремонтът на настилките на детска площадка в ДГ „Снежанка“. Служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали за незаконно строителство. Изготвени са 3 наказателни постановление и една заповед за незаконно строителство. Издадени бяха 6 разрешения за строеж и са одобрени 5 подробни устройствени плана.

Сподели: