съдебна палата русе съд прокуратура

Събеседването с двамата кандидати за административен ръководител на Окръжен съд – Русе ще се проведе на 23 февруари

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в четири органи на съдебната власт.

Събеседването с двамата кандидати, допуснати в процедурата за Окръжен съд – Русе, ще се проведе на 23.02.2021 г.

Двамата кандидати за поста „административен ръководител“ на Районен съд – Бяла, ще бъдат изслушани на 02.03.2021 г.

Сподели: