Близо 100 хил. лева влязоха в резерва на бюджета на Община Борово

Събират предложения за проекта за бюджет на Община Борово ‘ 2022

Cъс заповед на Кмета на Община Борово Валентин Панайотов е открита бюджетна процедура за съставяне на проекта за бюджет на Община Борово за 2022 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. 

Предложения се приемат в срок до 11.10.2021 г. и могат да се подават в писмен вид на един от следните адреси:

  • – гр. Борово, обл. Русе, пощ. код 7174,
    ул. „ Н. Й. Вапцаров“ № 1а;
  • – ел. поща: [email protected];
  • – в Центъра за административни услуги гр. Борово /в  сградата на Община Борово/.
Сподели: