Събитие за споделяне на опит в подкрепа на ранното обучение по български език се проведе в Русе

Събитие за споделяне на опит в подкрепа на ранното обучение по български език се проведе в Русе

На 20 юли 2023 г. в Русе се проведе заключителното събитие по проект „Равностойни и равноправни“ – Фаза 2. Възможност да споделят и обменят опит по темата „Ефективни подходи за подкрепа на обучението по български език при деца – билингви“ имаха участниците – педагози от русенски детски градини, представители на НПО, служители на Община Русе, образователни експерти и преподаватели. Събитието беше организирано от Сдружение БРТИМ – партньор на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с чието финансиране и подкрепа се реализира проект „Равностойни и равноправни“ – Фаза 2. От името на донора в събитието взе участие г-жа Кристина Боева, която поднесе приветствие към присъстващите.

В рамките на програмата бяха представените резултатите от дейностите с участието на повече от 100 деца от двете партньорски детски градини по проекта – ДГ „Червената шапчица“, гр. Русе и ДГ „Роза“, с. Ново село. През учебната 2022/2023 г. те бяха включени в ателиета за изучаване на български език чрез игри и работиха по програми, базирани на педагогическата игрова технология за начално овладяване на български език от деца-билингви.

Какви са ползите от  прилагането на педагогическата игрова технология представи консултантът по проекта Ирина Файон, чиято задача бе да проследи как децата се повлияват от допълнителната подкрепа по български език и какво е мнението на техните учители и родители. Анализът бе направен  и въз основа на проведените входни и изходни тестове на децата – съответно в началото и в края на учебната година.

Събитието продължи с представяне на видеофилми, показващи процеса на работа в ателиетата в двете детски градини – партньори и успехите на децата и последваща дискусия.

Цялостната оценка на осъществените дейности е силно положителна и е базирана не само на експертното мнение, но и на предоставените от учителите и директорите обратни връзки. Позитивни са и отзивите за ползите от прилагането на игровата технология от 60 обучени детски учители от цялата Русенска област.

В заключение, организаторите на събитието насърчиха присъстващите към активност и създаване на нови партньорства, насочени към ранната социализация на децата в детските градини и обещаха подкрепа и оказване на помощ и след края на проекта.

Сподели: