Събрание с имами и мюсюлмански настоятелства се проведе в Русе

Събрание с имами и мюсюлмански настоятелства се проведе в Русе

На 5 февруари 2019 година в Духовно училище – Русе се проведе работна среща с имами и мюсюлмански настоятелства на територията на  местното районно мюфтийство.

Специални гости на събранието бяха председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов, главният секретар на Главно мюфтийство Джелал Фаик, началникът на Отдел „Административен“ Бейхан Мехмед и директорът на Духовно училище – Русе Тунджай Шериф.

Заседанието беше открито с четене на Коран-и Керим от Алпер Ахмедов, преподавател в Духовно училище – Русе, след което имамът на града Ибазер Ибазеров направи тефсир на един айет и разяснение на един хадис пред аудиторията.

В ролята на домакин русенският районен мюфтия Юджел Хюсню официално приветства всички присъстващи и представи на вниманието им доклад за дейността на Районно мюфтийство – Русе за изминалата 2018 година.

Официалните гости също взеха активно участие в работната среща. Главният секретар Джелал Фаик разясни някои важни за Мюсюлманско изповедание и за мюсюлманската общност в България моменти, свързани с измененията в Закона за вероизповеданията.

В рамките на работната среща беше повдигнат въпросът за важността и ролята на имама и трудностите, с които се сблъсква мюсюлманският духовен служител. По този повод заместник-главният мюфтия Ахмед Хасанов акцентира върху това, че е важно „да наблегнем върху самоличността си“.

„Доверието – това е, което ни свързва, крепи и подсилва. Липсата на доверие между хората разгражда общността. За да се доверим на другите, първо трябва да се доверим на себе си.“ – каза в своето обръщение към всички присъстващи председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед.

Сред дискутираните на срещата въпроси беше и този за набирането на кандидати за Духовно училище „Мирза Саид паша“ в град Русе. Директорът Тунджай Шериф се обърна към имамите с апела да съдействат за намирането на кандидати, като отбеляза, че след кандидатстване може да бъдат приемани и учениците със завършен 7. клас.

След изчерпването на дневния ред заседанието в град Русе беше официално закрито с дуа за здраве и берекет, отправена от заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов. За всички присъстващи и гости след края на работната среща домакините от Районно мюфтийство – Русе бяха организирали и осигурили почерпка.

В рамките на същия ден официалните гости от Главно мюфтийство имаха възможността да посетят някои населени места в русенско и да проведат срещи с местните мюсюлмани. Вечерта на 5 февруари председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и районният мюфтия на Русе Юджел Хюсню проведоха среща с мюсюлманите от град Глоджево. Заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов, главният секретар Джелал Фаик и Бейхан Мехмед от Отдел „Административен“ пък се срещнаха с представители на мюсюлманската общност в град Ветово. На раздяла местните мюсюлмани благодариха на делегатите от Главно мюфтийство в столицата за визитата им и ги поканиха за бъдещи посещения и срещи.

Сподели:

Още новини от деня