Общинските съветници на МК „БСП за България" подкрепиха плановете за развитие на Община Русе

Съветниците от МК „БСП за България“ депозираха предложенията за промени в Наредба 21 и фонд „Граждански инициативи“

Общинските съветници на МК „БСП за България“ подготвиха и внесоха две предложения за обществено обсъждане на проекто наредби. Първото е за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе. Второто предложение е за приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“ на Община Русе. 

Това е следващата стъпка след като на  извънредната сесия за приемане на Бюджет 2024, социалистите предложиха и беше одобрено увеличение на еднократната финансова помощ за новородено второ дете от 200 на 300 лева и за близнаци от 400 на 600 лева. Подкрепено беше и увеличението на средства за проекти по фонд „Граждански инициативи“, като гражданите ще могат да получат 600 лв. вместо досегашните 300 лв., за да претворяват спокойно пространствата около блоковете си.

В момента тече едномесечен срок за обществено обсъждане. 

Предложенията може да прочетете на: https://obs.ruse-bg.eu/document-category/проектонаредби/

Те ще бъдат гласувани окончателно по време на мартенската сесия на Общински съвет – Русе.

Сподели: