Съвместната българо-румънска земеделска работна група заседава в село Екзарх Йосиф

Съвместната българо-румънска земеделска работна група ще заседава идната сряда в Гостину

На 26 септември в сградата на Културния дом в община Гостину ще се проведе редовно заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група.

По време на заседанието ще бъдат обсъдени добрите практики и задълженията на земеделските кооперации при прилагането на румънския Закон за пчеларството, както и вредата от изгаряне на стърнища при прибиране на реколтата. Предвидена е и практическа част, включваща посещение на кошери.

Срещата ще бъде водена от заместник областния управител на област Русе и председател на групата Свилен Иванов.

Заседанието се организира съвместно от Окръжен съвет Гюргево, Областна администрация Русе и Асоциация „Еврорегион Данубиус“.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня