коза изкуство

Съвременно изкуство с акцент върху Дунав акостира в Русе

Млади артисти от четири дунавски държави представят своите фотографии, инсталации, видеоарт, поезия, архиви и пърформанс в „Дом Канети“ в Русе. Изложбата „Река в преход“ обединява разнородните визии на двадесет студенти за скритото наследство около Дунав и съвременните трансформации на реката. Творческата група „Студио за развитие на дунавското творческо наследство“ е част от проекта „Дунавска културна платформа – креативни места на 21-и век“ (CultPlatForm_21) по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“. Откриването на премиерната изложба ще е на 14 май 2019, от 17:30 ч, в „Дом Канети“ (бул. „Славянски“ 12) и в присъствието на авторите.

От документални изследвания до абстрактни импресии, младите творци използват мултидисциплинарен подход да си отговорят на въпроси като „какво е Дунав за мен“, „как реката повлиява териториите, през които преминава“, „икономика или култура носи водата“… Изложбата ще разкрие и коя е феята на Дунава (М. Саванович, Ф. Клякич, С. Димич, Р. А. Тядич) , как отлитат цели летища и къде в реката кацат самолети (Д. Стойчев, Е. Цолова, И. Христова, М. Грошева, Х. Русев). Те догонват музея в движение (Ю. Степер), минават между комуникиращите си с мегафони села през реката (К. Нимервол, Т. А. Шинко), спират при живо и говорещо, но все пак скрито, наследство (Ф. Пенцкофер).

Освен, че откриват скрита култура край Дунав, студентите се потапят и в екологичните и икономически измерения. Водни проби от различни точки на реката (Л. Йероман) безпристрастно показват човешкото влияние върху нея. Производствени, транспортни и комуникационни съоръжения в някогашния си разцвет са сблъскани с новите им предназначения и облик (Д. Стойчев, Е. Цолова, И. Христова, М. Грошева, Х. Русев).

Химн на Дунав, чиито композитори са хората край реката, а тя самата е продуцент (А. Шефер), ще може да бъде чут на изложбата. Освен песните, основен елемент на фолклорната култура са и преданията. Културата на разказване на истории прераства в поетичен диалог с реката (Т. Гимпъл). Търси се родината на Дунав – ако има реално такава (Л. Доналис), събрани са цветовете и светлинните ефекти на реката (С.М. Кайнц), анализирани са разнородните брегове и обграждането на реката от улици и природа (Е. Шмолмюлер). Изложбата дава указания и къде е открит първият музей на дакелите, къде са музеите на зъбите, на голфа, на пчеларството (Д. Таутскер).  

Куратори на изложбата са проф. д-р Елизабет Швегер, проф. д-р Сабине Полак, проф. д-р Дубравка Лазич и Надежда Павлова, като те са и ментори на студентите при подготовката на проектите. „Студио РДТН“ си партнира с Културния център на Горна Австрия, Министерството на науката, изследванията и изкуствата на Баден-Вюртемберг, Министерството на културата на България, Академията на изкуствата към Университета на Нови Сад и Федералното канцлерство на Австрия.

След премиерата си в Русе изложбата „Река в преход“ ще отплава в Нови Сад (Сърбия), ще продължи към Лудвигсбург (Германия) и ще бъде закотвена Линц (Австрия) тази есен. Артистичните проекти ще бъдат показани и в „Книгата за бъдещето“, която ще е достъпна на уебсайта на CultPlatForm_21.

Списък на авторите и творбите в изложбата:

– Аника Шефер (Германия) – „ХИМНЪТ“ (THE ANTHEM)

– Ружица Аня Тадич, Филип Клякич, Стефан Димич и Мария Саванович (Сърбия) –

„ФЕЯТА НА ДУНАВА“ (DANUBE’S FAIRY)

– Карина Нимервол, Татяна Аранка Шинко (Австрия) – „ОБЪРНАТ МОСТ“

(BOTTOM-UP-BRIDGE)

– Линда Йероман (Австрия) – „РЕКАТА НА МЛАДОСТТА“ (THE RIVER OF YOUTH)

– Дебора Таутскер (Австрия) – „НЕТРАДИЦИОННИТЕ МУЗЕИ“

(UNCONVENTIONAL MUSEUMS)

– Фабиан Пенцкофер (Германия) – „АЗ СЪМ СКРИТОТО НАСЛЕДСТВО“ (I AM THE

HIDDEN HERITAGE)

– Лука Доналис (Германия) – „ДУНАВСКАТА ПРОЛЕТ“ (THE DANUBE SPRING)

– Денислав Стойчев, Екатерина Цолова, Ирина Христова, Христо Русев, Мариета

Грошева (България) – „КУТИИ, ПЪТУВАЩИ ВЪВ ВРЕМЕТО“ (TIME TRAVELLING

BOXES)

– Ева Шмолмюлер (Австрия) – „НЕ|СВЪРЗАНИ“ (DIS|CONNECTED)

– Томас Гимпъл (Австрия) – „БЕЛЕЖНИЦИ“ (NOTEPADS)

– Су-Мара Кайнц (Австрия) – „АТМОСФЕРАТА НА ДУНАВА, ЧУВСТВЕН ПОДХОД“

(ATMOSPHERE DANUBE, A SENSUAL APPROACH)

– Юлиян Степер (Австрия) – „СКИТНИКЪТ: МУЗЕЙ В ДВИЖЕНИЕ“ (THE

VAGABOND: A MUSEUM ON THE MOVE)

Ментори: проф. д-р Елизабет Швегер, проф. д-р Сабине Полак, проф. д-р Дубравка Лазич, Надежда Павлова.

Сподели:

Още новини от деня