темида съд дело

Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Александър Станчев – съдия в Районен съд – Русе

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Александър Симеонов Станчев – съдия в Районен съд – Русе. Чрез жребий е определен дисциплинарен състав: Атанаска Дишева – председател, Боряна Димитрова и Даниела Марчева.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от Пламен Ченджиев – административен ръководител на Районен съд – Русе

Сподели:

Още новини от деня