темида съд дело

Съдийската колегия на ВСС обсъди необходимостта от допълнителни мерки във връзка с разпространението на заболяването COVID-19 след писмо и от Окръжен съд – Русе

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изрази подкрепа във връзка с полученото от Ива Рупчева – директор на дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“ при Народното събрание на Република България, искане за изразяване на предварително становище по проект на законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

Членовете на Колегията обърнаха внимание, че евентуалното приемане на предложената законодателна промяна и обявяване на съдебна ваканция до 31.12.2020 г., означава, че съдилищата ще продължат да работят като се отложат насрочените в открито съдебно заседание дела.

Колегията отложи за следващото заседание на 10.11.2020 г. актуализирането на Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на Съдийската колегия по протокол № 15/12.05.2020 г., предвид направени от административните ръководители на органи на съдебната власт предложения.

Приети за сведение са писма от административните ръководители на Върховния административен съд, на Окръжен съд – Русе, на Окръжен съд – Шумен, на Окръжен съд – Благоевград, на Специализирания наказателен съд, на Окръжен съд – Благоевград, на Специализирания наказателен съд и на Районен съд – Панагюрище, във връзка с епидецията от COVID-19. Приети бяха също Отворено писмо от СНЦ „Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество“, Обръщение на СНЦОП „Обединение на свободните адвокати“ и Декларация на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Бургас.

„Административният ръководител на ОС-Русе е издал редица заповеди, в които са разписани мерки и действия за ограничаване и предотвратяване на разпространението на заразата, Оказва се стриктен контрол по спазването на правилата. Насрочването на откритите съдебни е съобразено с времето за дезинфекция между делата, всички работещи и посетители в сградата са с предпазни маски, на влизащите се измерва температурата, навсякъде са разположени за използване дезинфектанти, ежедневно неколкократно се извършва щателна дезинфекция, ограничено е работното време с граждани и адвокати, извън страните по съдебните дела и много други.

Въпреки взетите мерки, заболеваемостта на магистрати и служители, работещи в сградата и контактните им лица, рязко се увеличава. Поради това и с оглед гореизложеното, моля за Вашите указания относно правомощията на административните ръководители по налагането на допълнителни рестриктивни мерки и нови дейности по ограничаване разпространението на заразата от СОVID-19″. Това пише в писмото до ВСС председателят на ОС-Русе Анета Георгиева.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков е представил обобщена справка за броя на съдиите и съдебните служители в административните съдилища, които са заразени с COVID-19 и/или са контактни на заразени COVID-19.

Сподели: