съдебна палата русе

Съдийската колегия на ВСС отложи за 23-и решението за назначаване на Зорница Тодорова за младши съдия в Окръжен съд – Русе

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи 16 младши съдии от окръжните съдилища от обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 5/01.02.2017 г. на длъжност „съдия“ в районен съд, след изтичане на срока по чл. 240 от Закона за съдебната власт, считано от 03.07.2020 г.

Колегията отложи за заседанието на 23.06.2020 г. вземането на решение относно назначенията на Аспарух Емилов Христов – младши съдия в Окръжен съд – Благоевград, Иван Валериев Никифорски – младши съдия в Окръжен съд – Враца, Деян Стоянов Вътов – младши съдия в Окръжен съд – Смолян, Силвия Лъчезарова Алексиева – младши съдия в Окръжен съд – Сливен, Тонка Ванева Мархолева – младши съдия в Окръжен съд – Ямбол, Ангел Петров Ташев – младши съдия в Окръжен съд – Разград, Ненка Кръстева Цветанкова-Ташева – младши съдия в Окръжен съд – Шумен, Ивайло Юлиянов Колев – младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, Мария Милкова Дългичева – младши съдия в Окръжен съд – Габрово, Кристиан Бориславов Гюрчев – младши съдия в Окръжен съд – Ловеч, Силвия Георгиева Иванова – млади съдия в Окръжен съд – Плевен и Зорница Иванова Тодорова – младши съдия в Окръжен съд – Русе.

Сподели: