Съдийската колегия на ВСС отложи увеличаването на щатната численост на Районен съд – Бяла

Съдийската колегия отложи разглеждането на т. 4 от дневния ред за увеличаване щатната численост на Районен съд – Бяла с една щатна длъжност „съдия“. Отлагането е заради, аналогични ситуации в Окръжен съд – Велико Търново и Окръжен съд – София, където се налага да бъдат разкрити по 1 щатна длъжност „съдия“. Предложенията за увеличаване щатната численост на посочените съдилища ще бъдат разгледани след преценка на възможностите за трансформиране на съществуващи свободни длъжности „съдия“ в районните съдилища.

Сподели: