темида съд дело

Съдийската колегия на ВСС повиши Галена Петкова Чешмеджиева-Дякова – съдия в Районен съд – Русе

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 4 от Закона за съдебната власт (в сила от 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), повиши на основание чл. 234 от ЗСВ, Ъшъл Лютфи Ириева – съдия в Районен съд – Бяла.

На място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ е повишена Галена Петкова Чешмеджиева-Дякова – съдия в Районен съд – Русе.

Сподели:

Още новини от деня