Съдия Диан Василев встъпи в длъжност председател на Административен съд - Русе за втори пореден мандат

Съдия Диан Василев встъпи в длъжност председател на Административен съд – Русе за втори пореден мандат

В изпълнение на Решение по Протокол № 24 на Съдийската колегия на ВСС, след проведен конкурс на 14 юни 2022 г., на официална церемония днес, 04.07.2022 г., във Върховния административен съд съдия Диан Василев подписа акт за встъпване в длъжността Административен ръководител – председател на Административен съд  – Русе.

Съдия Василев бе подкрепен от Общото събрание на съдиите в Административния съд, а въз основа на придобития професионален и административен опит и познания за съдебната система неговата кандидатура бе единодушно подкрепена и от Съдийската колегия на ВСС.

Като приоритет във втория си управленски мандат съдия Василев поставя акцент върху надграждане на добрите и внедряване на нови практики в работата на съда; оптимизиране дейността на администрацията чрез утвърждаване на електронното правосъдие и ефективно използване на информационните технологии; периодично анализиране на проблемните области и повишаване на квалификацията на съдебните служители, усъвършенстване на управленските умения на ръководството на съда и други.

Като основни предизвикателства съдия Василев определя проблема с реконструкцията на фасадата на сградата на съда и въвеждането на електронното правосъдие. 

Съдия Василев има над 20 години общ юридически стаж, от които 15 г. в органите на съдебната власт като съдия. От момента на създаване на административните съдилища през 2007 г., след конкурс, той заема длъжността „съдия“ в Административен съд – Разград, а през 2014 г. – в Административен съд – Русе. 

Сподели: