съдебна палата русе

Съдия от Окръжен съд – Русе е избран за член на новия УС на Съюза на съдиите в България

На проведеното на 10-11 ноември в София годишно Общо отчетно-изборно събрание на Съюза на съдиите в България беше избран нов Управителен съвет. Негов председател е Калин Калпакчиев – съдия в Софийския апелативен съд, Наказателна колегия. Един от новите членове е Йордан Дамаскинов – съдия в Русенския окръжен съд, Гражданска колегия.

Сподели: