Съдия от Окръжен съд – Русе присъства на дискусия, част от инициативата „Заедно да спасим децата и Русе от дрогата“

Съдия от Окръжен съд – Русе присъства на дискусия, част от инициативата „Заедно да спасим децата и Русе от дрогата“

В Пленарна зала се проведе кръгла маса, като част от каузата „Заедно да спасим децата и Русе от дрогата“. Съдия Явор Влахов от Окръжен съд – Русе поднесе поздравителен адрес от името на председателя на съда  Николинка Чокоева, подкрепяйки сътрудничеството между институциите.

Събитието започна с приветствие от Румен Николаев, инициатор на каузата и продължи като отворена дискусия между институциите и гостите.

Инициативата бе подкрепена от представители на местната и държавната власт. Сътрудници в каузата са Областна администрация, Регионално управление на образованието, Регионална здравна инспекция, Областна дирекция на МВР, БЧК – Русе, Община Русе, Център за психично здраве, двете университетски болници „Медика“ и „Канев“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и други държавни институции и неправителствени организации. В залата присъстваха представители на училищни ръководства, родителски настоятелства и студенти.

Дискутиращите се обединиха около тезата, че превенцията започва от семейната среда и училището, и че трябва да се подават сигнали в съответните институции.

Сподели: