Съдия Росица Басарболиева отново е избрана за зам. - председател на Административен съд - Русе

Съдия Росица Басарболиева отново е избрана за зам. – председател на Административен съд – Русе

Време за прочитане: < 1 мин.
Съдия Росица Басарболиева отново е избрана за зам. - председател на Административен съд - Русе

По предложение на председателя на Административен съд – Русе и на основание чл.168, ал. 2 от Закона за съдебната власт Съдийската колегия на ВСС назначи съдия Росица Басарболиева за заместник-председател на съда.

Новият избор се наложи след освобождаването на досегашния заместник-председател съдия Елга Цонева, поради навършване на определената по закон възраст.

В предложението на административния ръководител бе посочено, че съдия Басарболиева има над 22 години юридически стаж, от които 5 години в Районен съд– Русе, над 5 г. в Окръжен съд – Русе и повече от 11 г. в Административен съд –Русе, където до юли 2017 г. изпълнява длъжността заместник-председател.

Пред магистратите е отчетено, че съдия Басарболиева е изпълнявала професионално и отговорно всички произтичащи от закона задължения и правомощия. Доказала се екато отличен професионалист, с много добри комуникационни и организационни  умения и умения за работа в екип.

Позицията на председателя на съда бе подкрепена и със становище от Общото събрание на съдиите при Административен съд – Русе, проведено на 08.10.2018 г., в което бе изразено положително становище в подкрепа на предложения кандидат за длъжността.

Сподели:

Още новини от деня