Съдия Светлана Нейчева се пенсионира след 24 години стаж в Районен съд - Русе

Съдия Светлана Нейчева се пенсионира след 24 години стаж в Районен съд – Русе

На 04.07.2022 съдия Светлана Нейчева отбеляза двоен празник – рожден ден и освобождаване от длъжност поради навършване на 65-годишна възраст.

В тържествената обстановка на Панорамата на комплекс „Рига“ тя посрещна приятели, колеги, съдебни служители, ръководствата на Окръжна и Районна прокуратура Русе, които я обсипаха с цветя, много подаръци, безброй красиви пожелания и специално изработен видеоклип, напомнящ за любими моменти от миналото й.

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет съдия Нейчева бе освободена от заеманата длъжност в Районен съд – Русе и бе поощрена с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. В последните 24 години тя бе председател на втори наказателен състав, участвала е в множество проекти и семинари и е с най-високия ранг в съдебната система – „съдия във ВКС и ВАС“. С работата си в Районен съд – Русе, съдия Нейчева даде своя личен принос за обогатяване на съдийската професия и за повишаване на нейния авторитет.

Съдия Светлана Нейчева се пенсионира след 24 години стаж в Районен съд - Русе
Сподели: