улица-Згориград

Съдовете за смет по ул. „Згориград“ са с нова локация

Във връзка с извършването на основен ремонт на ул. „Згориград“ същата се затваря поетапно в участъка от кръстовището с ул. „Шипка“ до кръстовището с ул. „Тича“ от 13 ноември до  21 декември.

За да не се възпрепятстват строително-ремонтните дейности и да се осигури безпроблемното им обслужване, съдовете за битови отпадъци са преместени в междублоковите пространства в посочения участък.

Съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки са временно премахнати за периода на изпълнение на строително-ремонтните дейности.

Сподели: