темида съд дело

Съдът в Русе не уважи жалба на турчин срещу отказ да бъде допуснат в България

Б. К. е гражданин на Република Турция, живущ в Република Германия и притежаващ недвижими имоти в Република България. По искане на Държавна агенция „Национална сигурност“ /писмо рег. №М-6-1209/08.04.2019 г. на  Председателя на ДАНС/, на основание чл. 21а от ЗЧРБ е включен в списъка на нежеланите чужденци на територията на Р България. Отказът за влизане в страната, с №71/05.07.2019г. е издаден от старши полицай при ГКПП Русе, след като на 05.07.2019 г., в 22. 35 часа на ГКПП Русе Дунав мост при влизане в страната се е явил турския гражданин Б.К., роден на ***г. в Турция, живущ в Германия, вид на идентификационния документ – национален документ за пътуване на лице с друго гражданство с номер Z0186H8XH, издаден в Германия на 20.03.2018г., като при извършената проверка същият е уведомен, че му се отказва влизане в страната съгласно чл. 21а от ЗЧРБ, тъй като е вписан в националния списък със забрана за влизане в страната.

Оспореният отказ е съобразен и с преследваната от закона цел да не се допусне влизане в страната на лица, по отношение на които има наложена забрана за влизане, като тази цел охранява държавния и обществен интерес и не може да бъде противопоставяна на интересите на жалбоподателя да развива стопанска дейност в България.

Съдът отхвърли жалбата на Б. К., гражданин на Турция, против Отказ за влизане в страната№71/05.07.2019г. /рег. № 0109319000098/, издаден от старши полицай при ГКПП Русе.

Сподели:

Още новини от деня