Съдът в Русе потвърди запечатване на ресторант в Тръстеник за 1 месец

Време за прочитане: 2 мин.

На 18.02.2020г., в 16:50 ч., от митнически служители била извършена проверка на търговски обект, представляващ ресторант, находящ се в с. Тръстеник, община Иваново, ул. „*****“ № 66, стопанисван от ЕТ „Х.-Н.М.“.

В хода на проверката проверяващите констатирали, че в търговското помещение зад бара, в картонена кутия се съхранявали 50 кутии цигари, различни видове и марки. Всички те били облепени с валиден български акцизен бандерол. Били описани в съставен констативен протокол, а подробно описание е налице и в опис на иззети акцизни стоки. Митническите служители приели, че с деянието си ЕТ е осъществил състав на нарушение по чл.100а, ал.1 от ЗАДС, вр. с чл.108а, ал.1 от същия закон и на база това, на 25.03.2020г. бил съставен АУАН. На 28.04.2020г. е издадено и наказателно постановление №984 от началник отдел „Митническо разузнаване и разследване Дунавска“ към ГД „Митническо разузнаване и разследване“ ЦМУ, Агенция „Митници“. С него освен административната санкция в размер на 2000 лева, на ЕТ е наложено и наказание по реда на чл.124а, ал.1 от ЗАДС – „Лишаване от право да упражнява определена дейност или дейности в обекта или обектите, където е установено нарушението, за срок от един месец“.

Изложеното дало основание за издаване на Заповед №984-1/ от 28.04.2020г., по реда на чл.124б, ал.1 от ЗАДС, според която норма „При налагане на административно наказание по чл. 124а се прилага и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението, за срок един месец, а при повторно нарушение – за срок от 2 до 6 месеца“. Със заповедта е наложена ПАМ  „запечатване на обект“ – търговски обект“, представляващ ресторант, находящ се в с. Тръстеник, община Иваново, ул. „*****“ № 66, стопанисван от ЕТ и забрана за достъп до него за срок от един месец, по реда на чл.124б, ал.1, вр. с чл.1245а, ал.1, вр. с чл.108а, ал.1 и чл.124в, ал.1 от ЗАДС. Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 3 от ЗАДС е с допуснато по силата на закона предварително изпълнение.

В резултат Административен съд – Русе отхвърли оспорването на ЕТ „Х.-Н.М.“, седалище и адрес на управление с. Тръстеник, чрез адв. Т. С. срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка №984-1 от 28.04.2020г., издадена от зам. директора на ТД Дунавска в Агенция „Митници“.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня