административен-съд

Съдът в Русе потвърди окончателно санкция от КЗП спрямо „Билла България“ ЕООД

Състав на Административен съд – Русе остави в сила Решение № 747 от 13.11.2023 г., постановено по АНД  №1449/2023 г. по описа на Русенския районен съд.

Решението е окончателно.

Районният съд е събрал и обсъдил всички представени от страните доказателства и е установил правилно фактическата обстановка.

От данните по делото се установява, че на 24.04.2023 г. в гр.Русе, при проверка от служители на КЗП-Русе в обект на търговското дружество-касатор, било установено, че е извършено намаление на цените на следните стоки в магазина чрез етикет, поставен в близост до стоките, без да е посочен срока на намалението, като е обявена само началната дата:

 -„Savoy Silver“ водка + 2 чаши – обявено на етикет – разпродажба предишна цена 20, 49 лв., зачертана, -25%, нова цена 15, 37 лв. Срок на намалението валидно от 20211026;

-„Веryolli“ сос за паста 6-кан 800 гр. – обявено на етикетразпродажба предишна цена 9, 49 лв. зачертана, -25%, нова цена 7, 12 лв., валидност на намалението от 20211026;

/ „Веrуоlli“ Песто 6-кан 370 гр. – обявено на етикет – разпродажба предишна цена 9, 49 лв. зачертана, -25%, нова цена 7, 12 лв., валидност на намалението от 20211026;

/ „Веlla“ Банички сирене точени кори, пакет 800 гр. обявено на етикет разпродажба предишна цена 9, 47 лв. зачертана, -25%, нова цена 7, 12 лв., валидност на намалението от 20211231;

/ „Nirana“ – сладолед кукис крем оп. 335 гр. обявено на етикет разпродажба предишна цена 15, 99 лв. зачертана, -25%, нова цена 11, 99 лв., валидност на намалението от 20211231;

/ „Billa“ Сладолед бял бадем 8×50 ми, оп. 400, мл., обявено на етикет разпродажба предишна цена 7, 99 лв. зачертана, -25%, нова цена 5, 99 лв., валидност на намалението 20211231;

/ „Вilla“ Сладолед ванилия ягода, оп. 720 мл., обявено на етикет разпродажба предишна цена 8, 49 лв. зачертана, нова цена 6, 37 лв., валидност на намалението 20211231;

– „Aloma“ Сладолед Mozaic оп. 900 мл., обявено на етикет -разпродажба предишна цена 13, 49 лв. зачертана -25%, нова цена 10, 12 лв., валидност на намалението 20211231.

За да потвърди обжалваното наказателно постановление въззивният съд е приел, че от обективна страна е осъществен състава на административното нарушение, по което жалбоподателят е бил санкциониран по административен ред. Изложил е мотиви за правилната индивидуализация на наложеното наказание и за липсата на предпоставки в конкретния случай да се приложи разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.

Обжалваното решение е правилно и постановено в съответствие с материалния закон по следните съображения:

В конкретния случай АНО е наложил санкция на търговеца за нарушение на чл. 63 от ЗЗП, която норма изисква съобщението за намаление да съдържа точно определена информация относно стоките и услугите, за които е валидно намалението; условията, при които се извършва намаляването на цените и срока, за който е валидно.

При посочено установено намаление на цените търговецът е длъжен да предостави на потребителя по подходящ начин информацията по чл. 63, а самото обозначение на новите цени следва да извърши по правилата на чл. 64 от ЗЗП. Установено е по делото от писмените доказателства и от разпита на актосъставителя, че касаторът е извършил намаление на цените стоки в магазина чрез етикет, поставен в близост до стоките, без да е посочил срока на намалението, като е обявил само началната дата – „срокът на намалението е валидно от 20211026 и от 20211231“. С това оповестяване не е изпълнено изискването на цитираното законово правило. Това е така, тъй като срокът по смисъла на  чл. 63, т.3 от ЗЗП е период от време с начален и краен момент и следователно от търговеца се изиска посочването както на началото, така и на края на този период. Нещо повече, посочването на срока по посочения начин е от съществено значение за съблюдаване спазване на изискването по чл. 66, ал.1 от ЗЗП – дали периодът на намалението е за срок повече от 1 месец или по-кратък от 1 работен ден. В случая липсва оповестяване на края на периода, за който важи намалението, с което е нарушен чл. 66, т.3 от ЗЗП, за което нарушение е предвидена санкция по чл.209 от същия закон.

Предвид изложеното изводите на РРС са правилни и в съответствие с материалния закон.

Неоснователно е оплакването, че в случая е следвало да бъде приложена от въззивния съд разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Правните изводи на първата съдебна инстанция в тази насока напълно се споделят от касационния съд.

Сподели: