Съдът в Русе потвърди поредна санкция от АДФИ спрямо кмета на Община Ветово

С Решение № 305 от 17.05.2018 г., постановено по АНД № 208/2018 г. Районен съд – Русе e отменил НП № 11-01-279 от 20.12.2017 г., издадено от Директора на АДФИ, с което на Г.А.Г. на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ било наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева. Нарушението, довело до прилагане на тази санкционна разпоредба според актосъставителя и АНО, е на чл. 128 от Закона за публичните финанси (ЗПФ).

Съгласно тази разпоредба, не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината. За да наложи наказанието по чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ, АНО е приел, че на 01.09.2016 г. в Община Ветово, наказаното лице, в качеството си на кмет на Община Ветово и първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на чл.11,ал.3 от ЗПФ, е сключил Договор за възлагане на обществена поръчка за строителство с „Мондиал“ ООД, гр.Ветово, с предмет: „Текущ ремонт на санитарни възли СУ „Васил Левски“, гр.Ветово на стойност 6 180,16 лв. с ДДС. С този договор Г. е поел ангажимент за разход за 2016 г. на посочената стойност с ДДС, без същият да е предвиден в Годишния бюджет на Община Ветово за 2016 г. Така описаното деяние е квалифицирано като нарушение на разпоредбата на чл. 128 от Закона за публичните финанси. За същото му било наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ.

Административен съд – Русе отмени Решение № 305 от 17.05.2018 г., постановено по АНД № 208/2018 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е отменено Наказателно постановление (НП) № 11-01-279 от 20.12.2017 г., издадено от Директора на АДФИ, с което на Г.А.Г. на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева. Съдът потвърди Наказателно постановление (НП) № 11-01-279 от 20.12.2017 г., издадено от Директора на АДФИ, с което на Г.А.Г. на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева.
Решението е окончателно.

Сподели:

Още новини от деня