Съдът в Русе потвърди санкция от АДФИ за КОЦ

Районен съд – Русе потвърди Наказателно постановление № 11010361/08.07.2013г. на Директора на Агенция за Държавна финансова инспекция-София, с което за нарушение на чл.44, ал.9 от Закона обществените поръчки, на осн. чл.132, ал.1 от ЗОП на К. било наложено наказание “Глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Русе. През м.февруари, 2013г. Б. – инспектор в Агенцията за Държавна финансова инспекция /АДФИ/ извършил комплексна провер…

Source: *119579.html

    

Сподели: