съдебна палата русе

Съдът в Русе потвърди санкция спрямо „ЦБА” за продажба на детски дрехи в Градски хали без съществена информация на етикетите им

На 28.11.2017 г. в магазин на „ЦБА” АД – гр. Варна, намиращ се на ул.”Александровска”, № 93 в гр. Русе, се предлагали за продажба детски дрехи, общо 42 бр., етикетът на които не съдържал информация за производител и вносител и за съществените им характеристики, а именно за състава на вложените текстилни влакна в процентно отношение.

С изложеното във фактическата обстановка деяние жалбоподателят е осъществил състава на нарушението по чл.198 във връзка с чл.9, ал.2 от ЗЗП, тъй като на 28.11.2017г. в негов обект в гр. Русе търговецът предлагал за продажба стоки, етикетът на които не съдържал информация за производител и вносител и за съществените им характеристики, а именно за състава на вложените текстилни влакна в процентно отношение. Субстанцията, от която е изработена стоката, е нейна съществена характеристика, ноторно е, че някои материали предизвикват нежелани и негативни реакции за организма на хората, поради което състава следва да се обяви, с което пък потребителя да се съобрази. Представените в хода на досъдебното производство етикети с предвиденото в закона съдържание не извиняват въззивника, тъй като той с поведението си вече е бил увредил правата на значителен брой потребители. Не е налице маловажен случай, тъй като нарушението е допуснато по отношение на голям брой стоки, от лице с мащабна дейност, развивана в значителна верига от магазини, което би следвало да го прави по- отговорно към спазването на закона. Наказанието за това нарушение е правилно индивидуализирано и е ориентирано към минимума си, посочва съдът.

Районен съд – Русе потвърди наказателно постановление №2018- 0044654/26.02.2018г., издадено от директора на РД за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен към ГД ”Контрол на пазара” към Комисия за защита на потребителите, с което на „ЦБА”АД- гр.Варна на основание чл.198 във вр. чл.9, ал.2 от ЗЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред РАС.

Сподели:

Още новини от деня