съдебна-палата-1

Съдът в Русе потвърди 1 000 лева санкция спрямо „Виваком България“ ЕАД за установено намаление на цени на мобилни телефони за период по – дълъг от един месец

На 07.12.2023 г. служители на КЗП РД – Русе. извършват проверка на търговски обект в гр. Русе, бул. ”Липник”, № 8, стопанисван от от „Виваком България“ ЕАД. При проверката установили, че са изложени за продажба различни модели мобилни телефони, с поставена в непосредствена близост до тях информация, изписана на български език относно вид, производител, вносител, технически параметри, стара (задраскана) цена и промоционална цена в лева с изписана валидност на
кампанията от 01.12.2022 г. до 10.01.2023 г. или до изчерпване на количествата. Тъй като съобщението за намаление на цените било за период, по-дълъг от един месец, срещу търговеца бил съставен акт за установяване на административно нарушение на чл. 66, ал. 1 от ЗЗП. Впоследствие наказващият орган издал обжалваното наказателно постановление.

Състав на Районен съд – Русе потвърди НП № Р-004942/05.02.2023г. на главен юрисконсулт в
Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново. Русе, Ловеч и Плевен към ГД „Контрол на пазара при КЗП, с което на „ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с ЕИК: 831642181, със седалище и адрес на управление гр. София, представлявано от Н. А. на основание чл.209 и чл.231 от Закона за
защита на потребителите е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000, 00 лв., за извършено нарушение на чл. 66, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

Решението може да се обжалва пред Русенския административен съд.

Сподели: