съдебна палата русе съд прокуратура

Съдът защити кредитополучател

Време за прочитане: 2 мин.

Окръжен съд – Русе потвърди изцяло решението на Районен съд – Бяла, с което са отхвърлени като неоснователни и недоказани исковете на „Профи кредит България“ ЕООД срещу Ю. Н. да се приеме за установено, че последната дължи 728.63 лв. номинал и 549.34лв. неустойка по договор за потребителски кредит.

През 2014 г. Ю. Н. изтеглила потребителски кредит при ГПР /годишен процент на разходите/ 49,90 % за срок от 2 години в размер на 2250 лв., както и „допълнителен пакет“ на същата стойност. Година по-късно спряла да внася погасителните вноски и договорът бил предсрочно прекратен. По-късно жената направила доброволно още почти 12 погасителни вноски и погасеното задължение станало в общ размер на 4915.80 лв.

„Профи кредит България“ ЕООД се възползвали от законовата възможност на заповедното производство, за да получат сумите, които според тях не са изплатени, но Ю. Н. подала възражение, че не ги дължи. След изпълнение на процедурата в такива случаи търговецът „Профи кредит България“ трябва да подаде искова молба. Районен съд – Бяла отхвърля претенцията за плащания по „допълнителен пакет“  и неустойка на договора с мотива, че клаузата от договора за неустойка по потребителския кредит и споразумението към него за предоставяне на пакет от допълнителни услуги са неравноправни, респ. нищожни, в противоречие със закона. Видно от извлечението от сметката, ищцата е направила плащания по договора в общ размер на  4915.80 лв. при дължима сума по договора 3338.40 лв., което според съда предполага плащане на повече от дължимото.

От финансовата институция обжалват решението на първоинстанционния съд и Окръжен съд – Русе след разглеждането на делото се произнесе в полза на длъжницата Ю. Н.

 В мотивите си въззивните съдии изцяло споделят изводите на Районния съд и посочват: „Следва да се има предвид и фактът, че с оглед естеството на част от изброените допълнителни услуги, на практика се въвежда задължение за потребителя да заплати за нещо, което страната има по силата на закона – например правото на страните да инициират предоговаряне на падежа на договора или плащане на вноските, свободата да договорят отлагане на една или повече погасителни вноски, което води до значителна неравнопоставеност на страните в облигационното правоотношение – на практика едната страна – потребителят заплаща правото си да договоря с другата страна – кредитора за изменение на параметрите на сключения договор, като на потребителя не му е гарантиран определен резултат, а той зависи от волята на другата страна – кредитора.“

Решението на Окръжен съд – Русе не подлежи на обжалване и протестиране. Изразената от съда воля в решението му изцяло съответства на практиката на русенския съд и други съдилища по подобни неравноправни за длъжниците клаузи по договори с търговци – банки, колекторски фирми и кредитни институции

/Източник – Пресцентър на Окръжен съд – Русе/

Сподели:

Още новини от деня