съдебна палата русе

Съдът намали санкция за силна музика в русенски блок в малките часове

На 02.08.2018г., около 02.00 ч., Т. Г. и Я. Т.- полицейски служители към Второ РУ при ОДМВР-Русе посетили адрес на ул.“Вискяр планина“ №1, вх. 1, ет. 5, за да извършат проверка относно постъпил сигнал за вдигане на шум и нарушаване на нощната тишина на живущите в блока за времето от 23.00 ч. до 06.00 ч. Установили, че от апартамента се чува силна музика, позвънили на входната врата и установили самоличността на К., която им се представила за собственик на апартамента и организатор на празненство. Г. отправил устно разпореждане на К. Д. да не нарушава нощната тишина на живущите в блока за времето от 23.00 ч. до 06.00 ч., след което К. преустановила слушането на музиката. Впоследствие, след около 50 минути на същата дата, същите полицейски служители били отново изпратени на същия адрес на К. относно нов сигнал и отново установили силно чуваща се музика от апартамента й. Поради това, че К. не изпълнила предходното пол. разпореждане от 2.00ч. на горепосочената дата, Г. съставил срещу нея АУАН бл.№880465/02.08.2018г. за извършено нарушение по чл.64, ал.4 от ЗМВР, препис от който й бил връчен и подписан от нея, а в последствие било издадено и обжалваното НП.

По преценка на съда и съобразно разпоредбите на чл. 27 от ЗАНН, наказанието „глоба“, което е наложено от АНО над минимален размер – от 200,00 лева е неправилно индивидуализирано. В чл.257, ал.1 от ЗМВР е посочено, че за извършено нарушение по чл.64, ал.4 от ЗМВР наказанието е „глоба“ от 100,00 до 500,00лв. Според съда, необходимия поправителен и превъзпитаващ ефект по отношение на жалбоподателят би се постигнал с налагане на наказание в минимален законов размер, т.к. по делото не са налице данни за системно извършване на това конкретно нарушение по чл.64, ал.4 от ЗМВР /неизпълнение на отправено устно пол. разпореждане/ и се явява първо от този вид. Не без значение е и обстоятелството, че по делото са налице доказателства, че жалбоподателят е наказан и за извършено нарушение на същата дата по реда на Наредба № 4 на Община Русе, за което е наложено също съответно наказание „глоба“.

С оглед горното, Районен съд – Русе измени наказателно постановление №174-ЗМВР/28.08.2018г., издадено от Началника на Второ РПУ-Русе против, с което за нарушение на чл.64, ал.4 от ЗБДС, й е наложено наказание “Глоба” в размер на 200 лв., на основание чл.257, ал.1 от ЗМВР, като намалява наказанието от 200 лв. – на 100 лева.

Сподели: