административен съд русе

Съдът отмени запечатването на автомивката в ПГ по механотехника

Административен съд – Русе отмени по жалба на ЕТ „Д.В.“ заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № 96-ФК/09.03.2020г., издадена от Бойка Славчева Генова – началник отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ и чл.187, ал.1 от ЗДДС, е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – „автомивка“, находящ се в гр.Русе, ул.“Доростол“, Механотехникума, стопанисван от жалбоподателя, както и забрана за достъп до него за срок от 14 дни.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд.

За да наложи ПАМ с посочената заповед, административният орган е приел, че на 29.02.2020 г. при извършена проверка в търговски обект – „автомивка“, находящ се в гр.Русе, ул.“Доростол“, Механотехникума, стопанисван от ЕТ „Д.В.“***, посоченият търговец в качеството си на субект по смисъла на чл. 3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ е извършено нарушение на чл. 118, ал. 1 във вр. с чл. 3, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, а именно не е издал  фискална касова бележка /ФКБ/ от наличния в обекта работещ ЕКФП за извършена услуга – вътрешно и външно измиване на автомобил на клиент на стойност 15 лв., платени в брой.

Констатираните при проверката фактически обстоятелства са отразени в протокол за извършена проверка сер. АА № 0387334/29.02.2020г. В него е посочено, че при извършена контролна покупка на комплексно измиване на автомобил на стойност 15 лв. е издаден фискален касов бон. На стр.3 от протокола е отразено, че „В присъствие на органи по приходите е извършена продажба на услуга вътрешно и външно измиване на автомобил на клиент, за която клиентът заплати 15.00 лв в брой на място в обекта в 10.15ч. на 29.02.2020г., за което не се издаде фискален касов бон от наличното в обекта ФУ с изградена дистанционна връзка с НАП“. Отразено е, също така, че е налице разлика в касовата наличност – 8.00лв. /стр.2 от протокола/.

За нарушението впоследствие е съставен и АУАН № F 544728 от 29.04.2020г. В него е посочено, че при извършена проверка на 29.02.2020г., в 11ч. в търговски обект автомивка, се установи, че търговецът не е издал фискален касов бон на клиент в присъствието на органи по приходите – А.В. и Жанета Анчева, за извършена услуга комплексно измиване на автомобил на стойност 15 лв., сума заплатена в брой на място в обекта 10.15 часа.

В съдебно заседание е разпитан като свидетел А.В., извършил проверката в търговския обект. Свидетелят заявява, че на посочения в протокол за извършена проверка сер. АА № 0387334/29.02.2020г. и заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № 96-ФК/09.03.2020г. ден бил оставил личния си автомобил за измиване в автомивката, като част от контролните действия. Докато чакал извършването на услугата забелязал, че три автомобила били измити, услугите заплатени, но за тях не били издадени фискални касови бонове. Свидетелят не знае кои са лицата, заплатили услугите, нито е записал някакви данни на измитите автомобили; бил сам. След като приключило измиването на неговия автомобил, той заплатил услугата, за което му бил издаден фискален бон и си тръгнал. Двадесет минути по-късно се върнал с колежката си М.В. и двамата извършили проверка в обекта.

Сподели:

Още новини от деня