Съдът отмени НП на русенски полицаи, написали, че се управлява ВАЗ вместо Ямаха

На 19.07.2018 г., около 14.10 ч. Х. К. управлявал собственият си мотопед „Ямаха Джог 50“ по ул. “Битоля“ в гр. Русе. Пред дом № 6 К. бил спрян за проверка от М. Т. и Р. П.– полицейски служители във Второ РУ МВР-Русе, тъй като последните видели, че водачът на мотопеда е без поставена предпазна каска. М.Т. преценил, че по този начин Х. К. е допуснал нарушение по чл.137е от ЗДВп, за което на място му съставил АУАН. Въз основа на акта за установяване на административното нарушение било издадено обжалваното наказателно постановление, с което за това нарушение и на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП АНО наложил на жалбоподателя наказание “Глоба” в размер на 50 лева.

Съдът констатира, че при издаване на наказателното постановление, е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което е предпоставка за отмяна на НП само на това основание.

При съпоставка между съдържанието на АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление става ясно, че в акта при описание на нарушението било посочено, че Х. К. управлявал собственият си мотопед „Ямаха Джог 50“ без да използва предпазна каска, докато в НП, административно-наказващият орган приел по неясни причини, че нарушението е извършено от жалбоподателя при управление на л.а. ВАЗ 21011. Така, по недопустим начин, едва с НП било въведено ново съществено обстоятелство – вида и марката на управляваното от нарушителя МПС, с което последният осъществил състава на обсъжданото нарушение.

Това процесуално нарушение е съществено, не само защото е довело до накърняване правото на защита на нарушителя и по-конкретно възможността му да разбере какво е нарушението, което му е вменено във вина и правилно да организира защитата си, но опорочило изцяло производството по ангажиране на административнонаказателната отговорност на Х.К. за това нарушение, поради което, само на това основание, като незаконосъобразно обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено.

Сподели: