административен съд русе

Съдът отмени репатрирането с паяк на паркиран русенски автомобил

Административен съд – Русе отмени по жалба на Ю.М.М. принудителната административна мярка по чл.171, т.5, б.“б“ от ЗДвП „преместване на паркирано ППС без знанието на неговия собственик“ от 20.03.2019 г., приложена от Р.М.А. – служител на ОП „Комунални дейности“ при Община Русе, с фактически действия по репатриране на собствения на жалбоподателя лек автомобил марка “Тойота“, модел „Корола Версо“.

Видно от представената скица, тротоарът, прилежащ към южната пътна лента на ул.“Петрохан“ в гр. Русе, върху който автомобилът бил паркиран, е с ширина от 3,35 м. Жалбоподателят е представил информация за техническите му характеристики, видно от която ширината на машината възлиза на 177 см. при повечето от модификациите. Съдът, с помощта на приложението Google Карти и след съпоставяне със съдържащите се по преписката снимки, изготвени при репатрирането на автомобила, установи и точното място, където той е бил паркиран, с GPS координати 43°50’40.3″N 25°58’50.1″E. Същото място се намира на тротоара, между изграден на лявата пътна лента на ул.“Петрохан“ джоб за разполагане на контейнери за смет и пътен знак А13 „Изкуствени неравности по платното за движение“, виден на снимките в Google Карти, като върху тротоара, непосредствено преди знака, са налице и три броя шахти. Едва след този знак, в посока на движението, от дясната страна на тротоара е налице и стълбище, водещо към намиращата се там сграда с надпис „Химическо чистене „Свежест“. По тази причина неточни са показанията на А. К. (полицейският служител, присъствал при принудителното преместване), според които автомобилът на жалбоподателя бил така паркиран на тротоара, че пречел и на подхода към това стълбище. Видно от приложените към преписката фотоснимки, там се е намирал друг автомобил, а не този на жалбоподателя. Пак от снимките по преписката е видно, че автомобилът на жалбоподателя е бил спрян успоредно на оста на пътя по посока на движението като от неговите леви предна и дясна гума до ръба на тротоара визуално има около 25 см. При това положение, прибавяйки ширината на автомобила от 177 см., се достига до заета площ с ширина от 202 см. Следователно свободната част от тротоара, считано от дясната част на автомобила до прилежащата затревена площ, възлиза на 133 м. Наличието на свободна площ с подобна ширина се установява при съпоставяне на фотоснимките от преписката с тези, налични в Google Карти като е видно, че капакът на шахтата, разположена най-близо до затревената площ, не е покрит от автомобила на жалбоподателя, което предполага достатъчно разстояние за преминаване по тротоара на пешеходци, включително от категориите по чл.107, т.1 – т.3 от ЗДвП. Нещо повече, на наличните в Google Карти снимки са видни и други автомобили, паркирали върху тротоара, в процесния му участък, което позволява на съда да си състави собствена представа за действителната му ширина и заеманата от автомобилите част от него. При наличните веществени доказателства (фотоснимки) и технически данни за габаритите на автомобила на жалбоподателя, съдът не кредитира показанията на св.Ангелов, който твърди, че автомобилът бил паркиран по начин, че и от страната към затревената площ оставали около 20 см., което разстояние било недостатъчно за преминаване на детска или инвалидна количка.

Сподели:

Още новини от деня