Съдът отмени сериозно санкция срещу шофьор на БМВ, не бил дрифтил в Русе

Време за прочитане: 3 мин.

Административнонаказателното производство срещу Т. Г. Б. е започнало със съставянето на АУАН № 19-1085-000312/23.01.2019г. (бланков № 051667 от същата дата) за това че, на 23.01.2019г., около 14,55 часа, в град Русе, на кръстовището на ул. „Иван Ведър“ и бул. „Липник“, като водач на лек автомобил БМВ 525 Д, с рег. № Р …, в условията на облачно време, мъгла и мокра пътна настилка, управлява посочения лек автомобил, като използва пътищата отворени за обществено ползване за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари, като подава рязко газ на МПС, което управлява в резултат на което същото се отклонява рязко на ляво и дясно, създавайки предпоставки за ПТП с преминаващите пешеходци и МПС, които факти са субсумирани от актосъставителя като нарушение по чл. 104б, т. 2 ЗДвП.

Въз основа на съставения АУАН било издадено и оспореното наказателно постановление № 19-1085-000312 от 18.02.2019г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР -Русе, с което на жалбоподателя, на основание чл. 175а, ал. 1, пр. 3 ЗДвП са наложени административно наказание „Глоба“ в размер на 3000 лева и „Лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, за нарушение по чл. 104б, т. 2 ЗДвП. Районният съд в Русе обаче отмени наказателното постановление.

На първо място видно от показанията на свидетеля Д.С.Х., който е свидетел-очевидец, мястото, където същият е установил описаното в АУАН е различно от посоченото в АУАН и НП. Самият свидетел изрично посочва, че се намирал на кръстовището на бул. „Липник“ с ул. „Котовск“, където именно е възприел навлизането на управлявания от жалбоподателя автомобил в зоната на кръстовището и не знае защо в АУАН и издаденото въз основа на него НП е посочено различно място, а именно кръстовището на ул. „Иван Ведър“ с бул. „Липник“. Отделно от това от показанията на този свидетел не може да бъде обоснован единственият възможен извод, че в случая жалбоподателят е ползвал пътищата за различни от за различни от тяхното предназначение цели. В тази връзка видно от депозираната от същия свидетел докладна записка (лист 7) изрично е посочено, че водачът е ускорил, за да излезе от кръстовището по-най бързия начин, именно в следствие на което е настъпило унасяне на управлявания от него лек автомобил, което от своя страна не е в състояние да обоснове единственият възможен извод, че тези действия водачът на автомобила е предприел само и единствено с цел да осъществи дрифт, в района на кръстовището. С оглед показанията на свидетеля Х., чийто показания са депозирани от лице, по отношение на което не са налице и най-общи данни за възможна заинтересованост и същият пряко и непосредствено е възприел поведението на водача на моторното превозно средство, съдът намира за опровергана доказателствената сила на АУАН придадена от законодателя.

Съдът не кредитира показанията на свидетеля З.В., в които същият посочва, че пряко и непосредствено е възприел нарушението и че същото е извършено на кръстовището на бул. „Липник“ с ул. „Никола Петков“, тъй като видно от показанията на свидетеля Х., именно последният е извикал патрул на Сектор „ПП“, за да бъде съставен акт на водача, след като същият е установил движението на управлявания от жалбоподателя автомобил на кръстовището на бул. „Липник“ с ул. „Котовск“.

Извън всичко изложено, самият състав на нарушението по чл. 104б, т. 2 ЗДвП, изисква от субективна страна, същото да бъде осъществено умишлено. Видно от АУАН и НП атмосферните условия са били облачно време, мъгла и мокра пътна настилка и при тези атмосферни условия и липсата на доказателства, които безспорно да сочат на умишлено поднасяне на автомобила от страна на водача, не може да се обоснове извод, че в случай не се касае за случайно деяние, още повече, че жалбоподателят е управлявал и автомобил със задвижване на задните колела, при който тип автомобили е ноторно известно, че много по-лесно при зимни условия са в състояние да се унесат без това да бъде предизвиквано умишлено от водача.

Сподели:

Още новини от деня