административен съд русе

Съдът отмени част от от Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на територията на община Ветово

Административен съд – Русе отмени по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Русе разпоредбите от Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на територията на община Ветово, Приета с Решение № 69 по Протокол № 5 от 29.02.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 277 по Протокол № 20 от 19.12.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 288 по Протокол № 21 от 28.01.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 608 по Протокол № 45 от 22.12.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 637 по Протокол № 46 от 25.01.11 г.; изм. и доп. с Решение № 442 по Протокол № 33 от 19.12.2013 г., всичките на Общински съвет Ветово,  както следва: чл. 11; чл. частично 17, ал. 1 – само в частта „на недвижимите имоти на предприятията е отчетната им стойност“; чл. 32, ал. 3; чл. 40; чл. 41, ал. 1 и ал. 6; чл. 45, ал. 1, ал. 2, частично ал. 3 – само в частта „товарните автомобили“ и „съответстващи на екологични категории „Евро 3″ и „Евро 4″, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление“ и ал. 5; чл. 46, ал. 1; чл. 52, ал. 1, т. 2 и частично т. 4 – само в частта „т. 12 и т. 13“.

Съдът отхвърли протеста на прокурор от Окръжна прокуратура – Русе против разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Наредба № 19 за определяне размера на местните данъци на територията на община Ветово, приета от ОбС – Ветово, както и против разпоредбата на чл. 45, ал. 3 в останалата й част, и на разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 4 в останалата й част.

Тези разпоредби прокуратурата счита за противоречащи на норми, находящи се в нормативни актове от по-висока степен – съответно на чл. 28, ал. 1 и ал. 2; чл. 21, ал. 1, пр. 1; чл. 44, ал. 4; чл. 54; чл. 55, ал. 1, ал. 2 и ал. 6; чл. 55, ал. 1, ал. 2 и ал. 6; чл. 60, ал. 1; чл. 61м, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Излагат се подробни и мотивирани доводи в подкрепа на твърденията. Иска се отмяна на оспорените разпоредби като незаконосъобразни по аргумент за несъответствието им с нормативни актове от по-висока степен.

Сподели:

Още новини от деня