съдебна палата русе

Съдът отмени 20 лева глоба за винетка, полицаите спрели шофьора на общинска улица

Р.Р.Р. е санкциониран за това, че на 26.05.2018г., около 00,17 часа, в град Ветово, ул. „Съединение“ управлява Фолксваген Голф, с рег. № В … КМ, собственост на Ш., по републиканските пътища като не е залепил на предното стъкло валиден винетен стикер по чл. 10, ал. 1, т. 1 ЗП по начин, възпрепятстващ повторното му ползване, което е прието, че осъществява състав на нарушение по чл. 100, ал. 2 ЗДвП, за което нарушение и на основание чл. 185 ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 20 лева.

Съгласно приетата за нарушена разпоредба на чл. 100, ал. 2 ЗДвП Водачът на моторно пътно превозно средство е длъжен да залепи валиден винетен стикер за платена винетна такса съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата в долния десен ъгъл на предното стъкло на моторното пътно превозно средство по начин, възпрепятстващ повторното му ползване, при движение по републиканските пътища и да премахва незабавно винетния стикер след изтичането на неговата валидност.

В случая от материалите по делото е видно, че Р. е бил спрян в град Ветово, на ул. „Съединение“, който път не е част от републиканската пътна мрежа, съгласно Утвърдения списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, приет с Решение № 945 на МС от 01.12.2004г. (Обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.2004г., изм. и доп. бр. 61 от 10.08.2012г., поради и което не може да бъде прието, че е осъществен състава на вмененото на жалбоподателя във вина административно нарушение, тъй като не е налице един от елементите от обективната страна на това нарушение, а именно движение по републиканските пътища, а в случая и в самото описание на нарушението в акта и наказателното постановление, не са налице твърдения, жалбоподателят да се е движил по такъв път, а видно от описанието на нарушението, същото е извършено в град Ветово, ул. „Съединение“, която улица не е част от Републиканската пътна мрежа.

Така Районният съд в Русе отмени наказателно постановление № 18-0457-000261/25.06.2018г., с което на Р.Р.Р. на основание чл. 185 ЗДвП е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 20 (двадесет) лева, за нарушение по чл. 100, ал. 2 ЗДвП. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе.

Сподели: