Съдът отхвърли жалбата на доброволец срещу заповед да не посещава Приюта за безстопанствени животни в Русе

Административен съд – Русе отхвърли оспорването по жалбата на Е.С.Р. срещу Заповед № 65 от 07.08.2018 г., издадена от Директора на Общинско предприятие „Комунални дейности“ – Русе, с която на основание чл. 7 от Правилника за посещения на граждани и доброволци в отдел „Приют за безстопанствени животни“ при ОП „Комунални дейности“ – Русе на Е. е забранен достъпа до двора и служебните помещения на отдел „Приют за безстопанствени животни“ към ОП „Комунални дейности“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд.

Със Заповед № 65/07.08.2018 г. Директорът но ОП „Комунални дейности“ – Русе на основание чл. 7 от Правилника за посещения на граждани и доброволци в отдел „Приют за безстопанствени животни“ при ОП „Комунални дейности“ – Русе е забранил за постоянно достъпа на жалбоподателя до двора и служебните помещения на отдел „Приют за безстопанствени животни“ към ОП „Комунални дейности“.

Като мотиви в заповедта административният орган е изложил, че забраната се налага поради неспазване на Правилника за посещения и поради проявени грубо отношение спрямо служители на приюта от страна на жалбоподателя. Направено е изрично позоваване на Протокол за предупреждение № 3393.Р-9868/11.06.2018 г. на Второ РУ при ОДМВР – Русе и доклад вх. № 1042/13.06.2018 г. Посоченият доклад е отправен до административния орган, издал заповедта, като е изготвен от служител, изпълняващ длъжността на началник отдел – управител на приют за безстопанствени кучета. Към този доклад са приложени още доклад от д-р А. К. – ветеринарен лекар в приюта и обяснения от други двама служители в приюта – Л. Х. и С. А.

Всички тези документи описват състоял се на 09.06.2018 г. инцидент между жалбоподателя и д-р К., при който между тях възниква спор във връзка с това, че Е.Р. при посещението си в приюта като доброволец отказва да се впише по установения ред в книгата за посещения и да обяви целта на посещението си, както и да спазва установените правила за поведение в приюта. Заради състоялия се скандал са били повикани и органи на полицията, с чието съдействие Е. Р. и А. М. са изведени от територията на Приюта за безстопанствени животни. В доклада, изготвен от д-р К. по повод на инцидента се посочва, че с поведението си г-н Р. е нарушил разпоредбите на чл. 2, т. 7, чл. 3, т. 3 и чл. 4, т. 2 от Правилника за посещение на граждани и доброволци.

Същият инцидент и по същият начин е описан от д-р К. и пред съда в дадените по делото свидетелски показания.

Сподели:

Още новини от деня