административен съд русе

Съдът потвърди запечатване на автоморга на бул. „Тутракан“ за 2 седмици

Време за прочитане: 2 мин.

Административен съд – Русе отхвърли оспорването по жалбата на Г.С.П. *** срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 383-ФК/30.11.2020 г., издадена от и.д. началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – автоморга, находящ се в гр. Русе, бул. “Тутракан“ № 30А, Източна промишлена зона, стопанисван от жалбоподателя и забрана за достъпа до него за срок от 14 дни, на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд.

На 23.11.2020 г., служители на НАП – Варна извършили проверка на горепосочения обект, представляващ автоморга и склад за авточасти, стопанисван от жалбоподателя. Проверяващите установили, че в обекта няма регистрирано в компетентната ТД на НАП фискално устройство с изградена дистанционна мобилна връзка с НАП за отчитане на регистрираните продажби и получените суми в брой. При извършена от проверяващите контролна покупка на два броя фарове за лек автомобил на обща стойност 30 лв. не е издадена фискална касова бележка, поради липса на фискално устройство. Контролната покупка е извършена от проверяващи след като преди това е направена заявка/запитване на електронен сайт http://megacars-petrori.mobile.bg и е осъществена връзка с жалбоподателя на посочения в сайта телефонен номер. Направена е уговорка за извършване на продажбата на място в обекта, където служителя на НОП заплатил за фаровете сумата от 30 лв.

Резултатите от проверката били материализирани в Протокол за извършена проверка № 0430301 от 23.11.2020 г. На 25.11.2020 г. била извършена и проверка по документи, резултатите от която са отразени в Протокол за извършена проверка № 0430302/25.11.2020 г. При тази проверка жалбоподателят представил писмена саморъчна декларация, в която посочил, че от около 2-3 години продава авточасти от стари автомобили в обекта в гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 30АИзрично посочва, че извършва търговската дейност без да разполага с фискално устройство.

Във връзка с констатациите при проверката било прието, че е извършено нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, поради което със ЗНПАМ № 383-ФК/30.11.2020 г. на и.д.Началник на Отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, оправомощен със Заповед № ЗЦУ – 1148 от 25.08.2020 г. на Изпълнителния директор на НАП и Заповед № ЗЦУ-928/05.07.2018 г. на главния секретар на НАП, на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б „б“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС е наложена принудителна административна мярка „Запечатване на  търговски обект“ – автоморга, находящ се в гр. Русе, бул.“Тутракан“ № 30А, Източна промишлена зона, и забрана за достъпа до него за срок от 14 дни.

Сподели:

Още новини от деня