Съдът потвърди запечатване от НАП на „Планет фуд“ за 2 седмици

Време за прочитане: 2 мин.

На 06.09.2019 г. в 10:50 ч. е извършена проверка на търговски обект – кафе – аперитив „Планет фуд“, находящ се в гр. Русе, ул. „Г.С. Раковски“ 18, стопанисван от „МАРИНАРА“ ЕООД, при която е констатирано, че като лице по чл. 3 от Наредба №Н-18 13.12.2006 г. на МФ със стационарен търговски обект, не е издало фискална касова бележка от наличните в обекта работещи две ЕКФП модел DATECS-DP-150T-UL, съответно с ИН на ФУ DT722032 и ИН на ФП 02708269 и с ИН на ФУ DT721669 и ИН на ФП 02708268 за извършена контролна покупка на 1 бр. фреш портокал и грейпфрут, 1 бр. фреш портокал и лимон, 2 бр. кафе, 1 бр. каничка с мляко, 1 бр. сандвич със свинско филе, 1 бр. френска бисквитена торта на обща стойност 23,20 лв., заплатена в брой на място в обекта от орган по приходите на 06.09.2019 г. в 10:40 часа.

 Резултатите от проверката са материализирани в Протокол за извършена проверка № 0387814 от 06.09.2019 г. В протокола и в оспорената ЗНПАМ е посочено, че нарушението се потвърждава от изведените 2 бр.  КЛЕН от фискалната памет на ФУ за дата 06.09.2019 г. Посочено е още, че при извършена проверка на касовата наличност е установена разлика между разчетената касова наличност от ФУ /едното /и фактическата такава в размер на 6,15 лв.

Във връзка с констатациите при проверката било прието, че  търговецът е извършил нарушение на чл. 25, ал. 1 и ал.3, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ. На това основание с процесната  ЗНПАМ № 328 – ФК от 16.09.2019 г. на Началник на Отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, оправомощен със Заповед № ЗЦУ – ОПР-17 от 17.05.2018 г. на Изпълнителния директор на НАП, на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б „а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС, на търговското дружество е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект– кафе – аперитив, находящ се в гр. Русе, ул. „Г.С. Раковски“ 18, стопанисван от „МАРИНАРА“ ЕООД, и забрана за достъп до него за срок от 14 (четиринадесет) дни.

  За административното нарушение впоследствие е съставен и АУАН № F514093 от 08.10.2019 г.

Административен съд – Русе отхвърли жалбата на „МАРИНАРА“ ЕООД против Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ЗНПАМ) № 328 – ФК от 16.09.2019 г. на Началник на Отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на търговското дружество е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) – запечатване на търговски обект– кафе – аперитив „Планет фуд“, находящ се в гр. Русе, ул. „Г.С. Раковски“ № 18, стопанисван от „МАРИНАРА“ ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ oт ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня