Съдът потвърди санкция за продажба на обувки – втора употреба в Русе

Районен съд – Русе потвърди наказателно постановление № 88/2013 г. на Директора на Регионална здравна инспекция гр.Русе, с което, за нарушение по чл. 1, ал.3 от Наредба № 27 от 16.08.2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба и на осн. чл. 210, ал.1, пр.1 от Закона за здравето, на А. е наложено административно наказание “глоба”, в размер на 100 лв. На 10.07.13год. св.Д. – здравен инспектор в отдел ДЗК при РЗИ – Русе и нейни колеги, извършили проверка …

Код на новината : *120023.html

    

Сподели: