съдебна палата русе

Съдът потвърди санкция от ДИТ спрямо ДП „Пристанищна инфраструктура“ – Русе след смъртта на работник

Време за прочитане: 2 мин.


Районен съд – Русе потвърди Наказателно постановление №18-001192/07.08.2018г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Русе, с което на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” Русе, на осн. чл. 414, ал. 1 от КТ е наложена “Имуществена санкция” в размер на 2000 лв. за извършено нарушение по чл. 153, ал. 2 от КТ.  

Съдът счита, че правилно наказващия орган е извършил преценката, че Д.М.Е. е работил 14 последователни дни, като по този начин не му била осигурена седмична почивка не по-малко от 36 часа. В случая важно за съставомерността на нарушението е обстоятелството, че не е спазена седмичната почивка, която обхваща времето открая на последния работен ден на предходната седмица до началото на първия работен ден на следващата седмица, като тази почивка не се включва в работното време. Законът определя календарните дни, през които следва да се ползва седмичната почивка и те трябва да са последователни. Допустимо е разместване на почивните дни и тяхното намаляване, но в изрично предвидени от КТ случаи. Случаите на намалена продължителност на седмичната почивка до 24 часа са: при сумирано изчисляване на работното време при производства с непрекъсваем процес и при промяна на смените. По делото не бе доказана или претендирана нито една от тези три хипотези, поради което работодателят е следвало да осигури 36-часова седмична почивка. От приложените по делото графици/таблици на л.24 и 25 от делото/, става ясно, че Д.М.Е. е работил от 01.07.2018г. до 14.07.2018 г., 14 дни последователно, което съставлява нарушение на  чл.153, ал. 2 от КТ. Нарушението следва да сесчита осъществено именно на 07.07.2018 г., като от приключването на работната смяна на 06.07.2018 г. следва да му била осигурена най-малко от 36 часа почивка до първия работен ден от новата работна седмица. Предвид горното, именно на 06.07.2018г. Енчев е следвало да бъде в седмична почивка, която не му е била осигурена от работодателя, поради което от обективна страна е налице вмененото на жалбоподателя нарушение, чиято дата е правилно определена от наказващият орган.Както бе посочено и по-горе бе посочено, съгласно КТ в България е установена5-дневна работна седмица и изключението е именно при сумираното изчисляване на работното време, при което е допустимо да се работи на 6-ия ден от работната седмица, но така, че сумирайки часовете след края на работното време на 6-я ден плюс тези на 7-я ден от работната седмица, да се осигури на работника най-малко36 часова седмична почивка.

Става дума за настъпилата смърт на Д. Енчев на 14.07.2018 г. в лимана на Пристанищен терминал Русе Запад, за която преди около 5 месецаиОкръжна прокуратура – Русе предоставя следната информация:

По случая има образувано досъдебно производство за престъпление по чл.123 от НК. Сигналът за произшествието е подаден в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Русе от дежурен служител в Гранична полиция. Дежурен следовател е бил на мястото на произшествието 40 минути по-късно. Извършил е първоначален оглед и са разпитани всички свидетели-очевидци, между които колеги на починалия и рибари намиращи се случайно в района. От работодателя на починалия е изискана и получена наличната документация в оригинал. Изискан и получен е доклад от Д “Инспекция по труда“-Русе, изискан е доклад от централата на Пристанищна инфраструктура- гр. София. Изискани са и са получени записи от видео камерите в района на произшествието и аудио записи на тел.112. Назначени са технически експертизи за възпроизвеждане на тяхното съдържание. Назначена е и съдебно-медицинска експертиза.

Сподели:

Още новини от деня