Съдът потвърди санкция от митниците спрямо зам – производствен директор на „Полисан“

Време за прочитане: < 1 мин.

Административният съд в Русе отмени Решение № 255 от 12.04.2019 г., постановено по АНД № 2141/2018 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е отменено Наказателно постановление  № 109 от 26.11.2018 г. на Началника на Митница Русе (към настоящия момент Териториална дирекция Дунавска в Агенция „Митници“) и потвърди Наказателно постановление (НП) № 109 от 26.11.2018 г. на Началника на Митница Русе (към настоящия момент Териториална дирекция Дунавска в Агенция „Митници“), с което на М.В.С. на основание чл. 126а, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 200 (двеста) лева.

С оспореното пред РС – Русе наказателно постановление М.С. е бил подведен под административнонаказателна отговорност за това, че на 17.07.2018 г. в гр. Русе, в данъчен склад, находящ се на бул. „Тутракан“ № 100, на територията на „КТМ“, в качеството си на заместник-производствен директор на „Полисан“ АД, не е оказал съдействие на митническите органи при упражняването на служебните им правомощия и не е представил изисканите от него документи, с което деяние е осъществил състава на административното нарушение по чл. 126а, ал. 2 от ЗАДС.

Сподели:

Още новини от деня