административен съд русе

Съдът потвърди санкция от РИОСВ – Русе в размер на 7000 лева за сеновско дружество

Време за прочитане: < 1 мин.

Районният съд в Русе остави в сила решение №241 от 03.06.2021 г., постановено по АНД № 215/2021 г. по описа на Районен съд – Русе. Решението е окончателно. С Решение № 241 от 03.06.2021 г., постановено по АНД № 215/2021 г. по описа на Районен съд – Русе, е потвърдено Наказателно постановление № 77 от 14.12.2020 г. на Директора на РИОСВ – Русе, с което на „Нур трейд 2017“ ЕООД, град Сеново, на основание чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева за извършено нарушение по чл. 35, ал. 3  от ЗУО.

По делото е безспорно установено, че на 25.08.2020 г. „Нур трейд 2017“ ЕООД е извършило дейност по транспортиране на стъклени отпадъци с код 15 01 07 „Стъклени опаковки“ общо 24,480 т., без да притежава регистрационен документ съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗУО.

Правилно и обосновано, въз основа на задълбочен анализ на събрания по делото доказателствен материал, районният съд е извел извод за несъмнена установеност на товара, предмет на превоза, като отпадък – „натрошено бяло стъкло от бутилки (готово за разтопяване)“, като този вид отпадък съответства на код 15 01 07 с Наименование „Стъклени опаковки“.

Мотивиран така, РС – Русе е потвърдил изцяло наказателното постановление.

Мотивите на първата съдебна инстанция са в достатъчна степен подробни, ясни и последователни, като са засегнати всички въпроси във връзка със законосъобразността на обжалваното наказателно постановление.

По изложените съображения следва да се приеме, че районният съд не е допуснал процесуални нарушения и нарушения на материалния закон и е постановил едно правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Сподели:

Още новини от деня