съдебна-палата-1

Съдът потвърди 1 000 лева санкция от КЗП спрямо аптека в Русе

На 13.08.2021 г. Р. П. купила от аптека „Сейба“, намираща се на бул. „Липник“ № 8 в гр.Русе и стопанисвана от „Софармаси 52“ ЕООД апарат за кръвно налягане, марка „Сендо“. П. останала недоволна от работата на стоката и на същия ден поискала от аптеката апарата да бъде подменен с работещ или да бъде ремонтиран. Служителите отказали да го приемат и я насочили към сервиз, обслужващ гаранционно стоката. П. не успяла да се свърже със сервиза и на 1.09.2021 г. подала жалба с вх. №Р-03- 938 в Комисията за защита на потребителите, Регионална дирекция – Русе.
На 7.09.2021г. свидетелят Г. Г., служител на КЗП, посетил аптека та и установил, че в търговския обект липсва регистър на предявените рекламации, за което съставил констативен протокол № К2714574/07.09.2021 г. , с който наредил на жалбоподателя на 29.09.2021г. , в 15.00 часа, да представи регистър на предявените рекламации и акт за удовлетворяване на рекламацията в сградата на КЗП- РД- Русе на пл. „Свобода“, № 6, ет. 5, стая № 525 или на e-mail: [email protected]. Нареждането не било изпълнено. С писмо с изх. № Р-03-1063/01.10.2021г. била отправена отново покана до управителя на „Софармаси 52“ ЕООД да представи същите документи, но това отново не било сторено.

На дружеството бил съставен ауан № К-0052178/13.10.2021г. за нарушение на 230а от ЗЗП, който бил връчен на лицето С.Н., намираща се в трудови правоотношения с наказаното лице по трудов договор №3/28.02.2018 г.

На 15.11.2021 г. въззивникът представил възражения против ауан, към които приложил и регистър на рекламациите от 1.01.2021 г.

Според съдебния състав с изложеното във фактическата обстановка деяние жалбоподателят е
осъществил състава на нарушението по чл.230а от ЗЗП, тъй като на 29.09.2021г. е възпрепятствал длъжностно лице – главен инспектор в КЗП- РД- Русе при упражняване пряко правомощията му за разследване на нарушения на законодателството за защита на потребителите, като не е представил в КЗП- РД- Русе на пл. „Свобода“ № 6, ет. 5, стая № 525 в гр. Русе или на електронен адрес [email protected] регистър на предявените рекламации и акт за удовлетворяване на рекламацията, като по този начин поставил длъжностното лице в невъзможност да изпълни задълженията си по чл. 180, ал. 1 от ЗЗП за произнасяне по жалбата на потребителя в срок. Чрез бездействието по отношение на нареждането за представяне на дадените документи, жалбоподателят осъществил изпълнителното деяние на нарушението. Представянето на регистър за рекламации в хода на образуваното административнонаказателно производство не извинява нарушителя, тъй като нарушението е било вече довършено с възпрепятстването на органа по защита на потребителите. Н е е налице маловажен случай, тъй като настоящия по нищо не се различава с обществената опасност на обикновените случаи на това нарушение. Напротив, процесните документи са искани два пъти и два пъти не са били представени, което сочи на упоритост в саботиране на действията на държавата.

Наказанието за това нарушение е правилно индивидуализирано, като е ориентирано към неговия минимум, предвид липсата на данни за предходни нарушения на наказания търговец, подчертава състав на Районен съд – Русе.

По тази причина съдът потвърди наказателно постановление № Р- 0052178/29.11.2021г., издадено от директора на РД за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен към ГД”Контрол на пазара” към Комисия за защита на потребителите, с което на „Софармаси 52“ ЕООД – гр. София на основание чл.230а от ЗЗП е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 1000 лв.

Сподели: