административен съд русе

Съдът потвърди 1 500 лева санкция за транспортиране на насипни товари в камион без покривало в Русе

Административният съд в Русе отмени решение № 195/21.02.2022г., постановено по АНД № 2506/2021 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е отменено наказателно постановление № Е-234/13.10.2021 г., издадено от кмета на Община Русе, като потвърди наказателно постановление № Е-234/13.10.2021 г., издадено от кмета на Община Русе, с което, за нарушение по чл.21, т.7 от Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе, приета от Общински съвет – Русе, и на основание  чл.57, ал.1 от същата наредба, на „И….“ ЕООД, представлявано от управителя И. Г. И., е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500 лева.

Решението е окончателно.

На 06.07.2021г., около 12.15 ч., с камион с рег. № Р … РН, собственост на „И…“ ЕООД, със седалище гр. Мартен, са транспортирани насипни товари с непокрита каросерия по ул. “Чипровци“ в гр. Русе, като с посочените действия е нарушена разпоредбата на чл.21, т.7 от Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе, приета от Общински съвет – Русе.

Сподели: