съдебна палата русе

Съдът потвърди 2000 лева санкция от ОДБХ – Русе спрямо местно дружество

На 13.03.2017 г. в Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе постъпила жалба от бивш работник в склад на „Ем Еф Ди Груп“ ЕООД, намираща се на ул. “Тракция“ № 1 в „Източна промишлена зона в Русе, че в склада се допускат множество нарушения на нормативните изисквания за безопасност на храните. Поради това, на 02.04.2018 г., С. В. и Н. Й.– инспектори в ОДБХ-Русе, извършили проверка в склада на „Ем Еф Ди Груп“ ЕООД.

Установили, че към момента на проверката склада работи, а в него са складирани около 8000 бр. десерти „Марс“ от по 51 гр., в кутии по 24 бр. В склада имало и машина, която по данни на работещите в склада, се ползвала за преопаковка на тези десерти в по-малки опаковки. В хода на проверката, на проверяващите били представени документи за произхода на десертите, но не било представено удостоверение за регистрацията на склада, като обект за производство и търговия с храни.

За проверката бил изготвен доклад, с който В. разпоредила спиране реализирането на установените десерти. Управителят на Дружеството бил поканен да се яви в ОДБХ-Русе за допълнително представяне на документи. На посочената дата управителят на „Ем Еф Ди Груп“ ЕООД се явил в ОДБХ-Русе при В. , но не представил никакви други документи.

Поради това и след като при извършена проверка в ОДБХ-Русе се установило, че за процесният склад на „Ем Еф Ди Груп“ ЕООД не е издавано удостоверение за регистрацията като обект за производство и търговия с храни, В. съставила срещу дружеството АУАН, за извършено нарушение по чл.12, ал.1 от ЗХ.

На първо място, става ясно от събраните по делото доказателства, че в процесният склад, „Ем Еф Ди Груп“ ЕООД осъществявало производство и търговия с храни значителен период от време преди датата на проверка, респективно и преди издаването на Удостоверение за регистрация на склада като обект за производство на храни.

На второ място, в хода на проверката било установено, че към 02.04.2018г. в склада се съхранявали около 8000 бр. десерти „Марс“, а за предходните месеци към същият склад били доставени, а след това изведени от там, голямо количество хранителни продукти – десетки хиляди броя десерти.

Въз основа на този акт, директора на ОДБХ гр.Русе, издал обжалваното наказателното постановление, с което за допуснатото нарушение и на осн. чл.42, ал.2, вр. ал.1 от ЗХ на „Ем Еф Ди Груп“ ЕООД била наложена “Имуществена санкция” в размер на 2000.00лв., какъвто бил минималният размер на наказанието, предвиден за това нарушение.

Впоследствие, на 13.04.2018 г. на „Ем Еф Ди Груп“ ЕООД било издадено Удостоверение за регистрация на склада като обект за производство на храни, като завършек на процедура, започнала на 02.04.2018 г.

По тези съображения Районният съд в Русе счита, че обжалваното наказателно постановление, следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно. Така е потвърдено Наказателно постановление № 20/29.06.2018г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Русе, с което за нарушение по чл.12, ал.1 от Закона за храните и на осн. чл.42, ал.2, вр. ал.1 от Закона за храните на „Ем Еф Ди Груп“ ЕООД гр.Русе била наложена “Имуществена санкция” в размер на 2000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе.

Сподели:

Още новини от деня