административен съд русе

Съдът потвърди 3000 лева глоба за кмета на Община Ветово заради нарушения на Закона за отпадъците

Време за прочитане: < 1 мин.

Г. Г. в качеството му на кмет на Община Ветово обжалва Решение № 500 от 30.08.2016 г., постановено по АНД № 1314/2016 г. по описа на РС – Русе, с което е потвърдено Наказателно постановление (НП) № 26 от 03.05.2016 г., издадено от Директора на РИОСВ – Русе за налагане на санкция в размер на 3000 лева на Г. в качеството му на кмет на община за нарушение на чл.19, ал.2, т.6 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

При извършване на проверка на територията на кметство гр. Глоджево на 06.04.2016 г. било установено наличието на нерегламентирани сметища в източните и западните покрайнини на населеното място. Прието е, че е осъществено нарушение на задължението на кмета на общината з по чл.19, ал.3, т.15 ЗУО. Въззивната инстанция възпроивежда като основателни доводите на контролните органи на РИОСВ-Русе, посочили в констативния протокол при извършване на проверката редица фактически действия чрез които се установява практическото осъществяване на това вменено от закона задължение. Районният съд е изложил много подробни съображения във връзка с възражението на наказаното лице за оправомощаване на длъжностно лице с контролни функции по силата на заповед №684/12.11.2015 г. Прието е, че поради общата формулировка, не следва извод за изрично възлагане на конкретни правомощия за превенция и предотвратяване образуването на нерегламентирани нови сметища. Така мотивиран, районният съд изцяло е потвърдил наказателното постановление, след като е изложил и доводи за липса на предпоставките по чл.28, б.“а“ ЗАНН за определя на случая като маловажен и е посочил, че размерът на наложеното наказание е на законовия минимум от 3 000 лв.

Решението на районния съд е правилно и затова Административен съд – Русе го потвърди.

Сподели:

Още новини от деня