съдебна палата русе съд прокуратура

Съдът потвърди 3000 лева глоба за русенско заведение заради пушене на закрито

Районен съд – Русе потвърди НП № 44 / 28.8.2017 г. на Директор РЗИ-Русе, с което на основание чл.218, ал.3 ЗЗ на „***“ ЕООД е наложена имуществена санкция от 3000 лева за нарушение на чл.56, ал.1 ЗЗ. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе.

При извършена проверка на 09.06.2017 г. в 23,40 ч. в обект кафе-клуб, стопанисван от „***“ ЕООД с адрес на обекта гр. Русе, ул.“Апександровска“ № 84, е установено, че в закритата търговска зала се извършва тютюнопушене от клиент на заведението. Обекта представлява закрита търговска зала с 3 плътно затворени стени и 1 фасадна остъклена стена, която гледа към ул. Александровска. От общо 10 броя търговски маси в обекта е имало 1 заета търговска маса с двама посетители и на тази маса е имало поставена стъклена ваза пълна с вода и с фасове в нея. Установено е, че обектът е разположен ул. Александровска срещу училище „Отец Паисий”. Преди посещението вътре в обекта проверяващите – свидетелките Й.Ч. и Л. Т. са установили, че няма маси отвън. Отправена е покана до управителя на ТД за яваване за съставяне на АУАН. При връчването на АУАН от 14.07.2017 г. управителят на заведението е написал, че има възражения, а впоследствие не са представени такива.

АНО е приел фактическата обстановка, че заведението е представлявало закрито обществено място, а предвид установеното тютюнопушене, което е неоспорено от нарушителя – преценил и санкционната приложима норма и издал обжалваното НП.

Сподели:

Още новини от деня