темида съд дело

Съдът потвърди 3000 лева санкция от РИОСВ – Русе спрямо „Монтюпе“

На 03.09.2018  г. в гр. Русе при извършени от служители на РИОСВ – Русе проверка и обход по границите на производствената площадка на „Монтюпе“ЕООД било констатирано, че през периода от 21:40 – 22:20 часа на хале № 1 са отворени две врати от северната и една от южната страна, на хале № 2 са отворени две врати от северната и една от южната страна, а на хале № 3 са отворени врата № 2 и врата № 6.

При тези констатации било прието, че „Монтюпе“ЕООД не е изпълнило задължително предписание, дадено на основание чл.155, ал.2 от ЗООС, а именно това по т.1 от Констативен протокол № ИП 15 / 29.06.2017 г. – всички външни транспортни врати на производствено хале № 3 на завода да се поддържат постоянно затворени, като отварянето им да се допуска само в случай на товаро-разтоварни дейности.

Поради това срещу дружеството бил съставен АУАН за нарушение на чл.166, т.3 вр. с чл.155, ал.2 от ЗООС, а впоследствие било постановено и обжалваното наказателно постановление.

Районният съд в Русе потвърди Наказателно постановление № 68 / 18.12.2018 год. на директора РИОСВ – гр.Русе, с което на „Монтюпе“ЕООД на основание чл.166, т.3 вр. с чл.155, ал.2 от ЗООС е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв.

Сподели:

Още новини от деня