административен съд русе

Съдът потвърди 500 лева глоба за русенски търговец на цветя, нарушил ЗДДС

Административен съд – Русе потвърди решение № 94/05.04.2021г., постановено по АНД № 16/2021 г. по описа на РРС. Решението е окончателно. ЕТ „П.Г.“, със седалище гр.Русе, чрез процесуалния му представител, обжалва решение № 94/05.04.2021г., постановено по АНД № 16/2021 г. по описа на РРС, с което е потвърдено наказателно постановление № 549570 от 01.12.2020 г. на началник отдел „Оперативни дейности“ – Варна, ГД „Фискален контрол“ при в ЦУ на НАП. С наказателното постановление (НП) на касатора, на основание на основание чл.185, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗДДС, за извършено нарушение на чл.26, ал.1 от Наредба № Н-18 /13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл.118 от ЗДДС, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева.

В проведеното въззивно производство са обсъдени ангажираните по делото писмени доказателства и е напълно изяснена фактическата обстановка, която не се оспорва от наказаното лице. За да потвърди обжалваното пред него наказателно постановление, районният съд е приел, че то е законосъобразно, обосновано и издадено в съответствие с материалния и процесуалния закон. Съдът е изложил изрични мотиви защо не приема за основателни възраженията на жалбоподателя, че конкретния случай е маловажен. Взет е под внимание вида на конкретното нарушение, а именно – пълната липса на възможност да се идентифицира продадената стока по означението в касовата бележка, както и обстоятелството, че жалбоподателят е бил вече санкциониран за нарушения по ЗДДС, т.е. процесното нарушение, извършено от него не е първо по ред.

Сподели: